Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ

Αποτελείται από 170 γράμματα!

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη περιέχεται στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη και αποτελεί μία ολόκληρη μαγειρική συνταγή!


Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανο-
δριμυποτριμματοσιλφιοπαρομελιτοκατακε-
χυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολα-
γωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών

Το καλύτερο; Προφέρεται με μία ανάσα στην σκηνή!

tromaktiko

Δεν υπάρχουν σχόλια: