Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 500 ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


Μισθωτοί δημοσίου των οποίων οι μικτές αποδοχές στις 31/12/2008 έφταναν μέχρι και τα 1.500 ευρώ μηναίως εξαιρουμένης της οικογενειακής παροχής, θα λάβουν εφάπαξ έκτακτο οικονομικό βοήθημα 500 ευρώ. Αφορολόγητο το ποσό, δεν θα επιβαρυνθεί με εισφορές και.. άλλες κρατήσεις
- Αντίστοιχα, Μισθωτοί του δημοσίου των οποίων οι μικτές αποδοχές φτάνουν έως 1.700 ευρώ θα λάβουν εφάπαξ έκτακτο επίδομα 300 ευρώ
- Δεν θα δοθούν αυξήσεις για το 2009 στους μισθωτούς του δημοσίου που έχουν μεγαλύτερες αποδοχές.
- Το ίδιο ισχύει για τους δημόσιου λειτουργούς με ειδικά μισθολόγια όπως δικαστικοί, βουλευτές, γιατροί, για τους οποίους πρόσφατα θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο.
- Δεν θα δοθούν αυξήσεις στα πάσης φύσεως επιδόματα για το 2009 που λαμβάνουν οι ως ανω κατηγορίες.
«Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι μισθωτοί του δημοσίου με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα στηριχθούν ενώ οι υψηλομισθοι θα συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό των συνεπειών της κρίσης», υπογράμμισε ο υπουργός.
Για τους συνταξιούχους του δημoσίου ισχύει ανάλογη ρύθμιση: Σε όσους συνταξιούχους λαμβάνουν βασική σύνταξη έως και 800 ευρώ θα δοθεί έκτακτο βοήθημα 500 ευρώ. Πρόκεται για ποσό αφορολόγητο και χωρίς άλλες κρατήσεις. Επίδομα 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους παίρνουν βασική σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.
Διευρύνονται τα υπάρχοντα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν το ΕΚΑΣ. Δηλαδή ατομικά εισοδηματα από συντάξεις, βοηθήματα, μισθούς ημερομίσθια, επιδόματα, οικογενειακό εισόδημα.
Ταυτόχρονα, καθιερώνονται επιπλέον κλιμάκια εξομάλυνσης, που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα και έτσι όταν αυξάνονται οριακά τα εισοδηματα το ΕΚΑΣ δεν θα διακόπτεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Ωφελούνται περίπου 60.000 χαμηλοσυνταξιούχοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: